Login

Signup

Posted By

Çocuklarda ve Gençlerde Kanser

20/04/2020 | 0 Comments
featured-image

ALMANYA
Her yıl çocuklarda ve ergenlerde yaklaşık olarak 2.000 yeni teşhis edilmiş kanser vakası görülmektedir Almanya’da.

AVRUPA GENELİNDE
Yılda yaklaşık 12.000 yeni çocuk vak’ası.

DÜNYA ÇAPINDA
Çocuklarda ve gençlerde her yıl yaklaşık 160.000 yeni kanser vakası dünyamızın gerçeğidir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Sanayileşmiş ülkelerdeki genç kanser hastalarının yaklaşık yüzde 75’i erken teşhis ve iyileştirilmiş tedavi konseptleri sayesinde hayatta kalırken, gelişmekte olan ülkelerdeki etkilenen çocuk ve ergenlerin yaklaşık yüzde 80’i en son tedavileri kullanacak finansal araçlardan yoksun oldukları için maalesef ölüyorlar. Çoğu zaman kanser teşhisi bile edilemeden.
Kanser, yüzden fazla farklı türde kötü huylu hastalık için genel bir terimdir.

ÇOCUK KANSERİ FORMLARININ SIKLIĞI
Lösemi (kan kanseri) çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen kanserlerden biridir (%33,8). Beyin tümörleri (%20), en yaygın ikinci tanı grubu, ardından lenfoma (%12,7).

Bireysel tanıların en yaygın olanları şunlardır:
Akut lenfoblastik lösemi (%27.9),
Nöroblastom (%8.6),
Astrositom (%8.5),
Nefroblastom (%6.1)
Non-Hodgkin Lenfoma (%6,5).

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), 1-6 yaş arası çocuklarda baskındır. Kemik tümörleri ve lenfomalar, daha büyük çocuklarda nispeten yüksek bir insidansa sahiptir.
Çocuklarda ve ergenlerde kanser hastalıkları çok nadirdir. Yine de, endüstrileşmiş batı ülkelerinde bir ila 15 yaş arasındaki çocuklar arasında kazalardan sonra hala en yaygın ölüm nedeni kanserdir ve iyileşme şansı son kırk yılda önemli ölçüde artmıştır. Erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi için teşhis alanındaki gelişmeler bu gelişme için belirleyici oldu. Çocukluk çağı kanser araştırmalarının ana başarı faktörleri uzmanlar arasındaki uluslararası işbirliği ve terapi optimizasyonu çalışmalarıydı.

Son yıllarda yeni biyoteknolojilerin hızlı gelişimi de hayatta kalma şansını artırmada rol oynadı.
Bununla birlikte, nihayetinde kanserli tüm çocuklara ve ergenlere aynı iyileşme şansını sunabilmek için mevcut tedavi seçeneklerinin daha da iyileştirilmesi gereklidir.
Çocukluk çağı kanser araştırmalarındaki sürekli gelişmeler maliyetlidir ve yoğun eğitim çalışmaları gerektirir: Giderek artan kıt kaynaklar ve finansman için artan rekabet nedeniyle, halkı ve karar vericileri, iyileşmiş gençlerin hayatta kalma oranlarını daha da artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için uygun mali kaynakların sağlanması gerektiğini anlamaları için onları bilgilendirmek ve uyarmak önemlidir.

Kanser nedir?
Vücut, bir süre sonra eski hücreler ölürken, bölünerek yeni hücreler oluşturmaya devam eden milyarlarca hücreden oluşur. Kanser, değişen hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile karakterize edilen tüm kötü huylu hastalıkları tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu süreçte sürekli çoğalan, sağlıklı hücrelerin yerini değiştiren ancak vücutta herhangi bir işlev üstlenmeyen pek çok olgunlaşmamış hücre oluşturulur.
Kanser, çeşitli organ ve dokuları etkileyebilir. Bir yumru oluşturan anormal şekilde büyümüş hücrelerden oluşan bir koleksiyona tümör denir. Çevreleyen dokuyu yok ederler ve yavru tümörler oluştururlar. Bu yavru tümörlere metastaz denir. Kanser hastalığına, etkilenen dokunun kökenine bağlı olarak farklı isimler verilir. Kan oluşturan organlar etkilenirse, lösemiden söz edilir.

Proton Tedavisi olmak isteyenlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.